1.11.08

IN MEMORIAM


AQUESTA ENTRADA VA DEDICADA A TOTS AQUELLS QUE NO ESTAN ENTRE NOSALTRES FÍSICAMENT PERÒ VIUEN EN NOSALTRES EN TOT MOMENT. A TOTS VOSALTRES...
ESTA ENTRADA VA DEDICADA A TODOS AQUELLOS QUE NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS FÍSICAMENTE PERO VIVEN EN NOSOTROS EN TODO MOMENTO. A TODOS VOSOTROS...


CADA PERSONA QUE PASSA PER LES NOSTRES VIDES DEIXA UNA PETJADA EN ELLA"

"CADA PERSONA QUE PASA POR NUESTRAS VIDAS DEJA UNA PISADA EN ELLA"