17.4.08

L'EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA!


Avui plou.... "Plou poc, però per poc que plogui plou prou". Aquí tenim un entrebancallengües o travallengua que molts de nosaltres vam apendre quan erem petits, sobretot els dies de pluja!
Aquest seria un clar cas de la necessitat que la llengua evolucioni, ja que avui en dia a les escoles ja haurien d'ensenyar... "Plou poc però per poc que plogui no plou prou" o " plou poc i per molt que plogui plou poc"


Així que lingïstes del país, poseu-vos a treballar, que la lleguna al carrer va molt més ràpida que el Gran diccionari Català

Com diria la meva professora (canyera) de català: la llengua evoluciona... d'aqui 30 o 40 anys potser ja serà normatiu!

Hoy llueve... "Plou poc, però per poc que plogui plou prou" (Llueve poco pero por poco que llueva llueve suficiente). Esto es un trabalenguas que muchos de nosotros aprendims cuando eramos pequeños sobretodo los dias de lluvia!
Este sería un claro ejemplo de la necesidad de que la lengua evolucione, ya que hoy en dia las escuelas ya deberia ensenyar... "Plou poc però per poc que plogui no plou prou" (llueve poco pero por poco que llueva no llueve suficiente) o " plou poc i per molt que plogui plou poc" (llueve poco y por mucho que llueva, lluve poco)
Así que lingüistas del país, poneros a trabajar, que la lengua en la calle va mucho más rápida que el "Gran diccionari Català"
Como diría mi profesora (cañera) de catalan, la lengua evoluciona... de aquí 30 o 40 años quizà esto ya sea normativo!